Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Zapisy do klasy VII

Zapisy do klasy VII

Uczniów  klas VI  informujemy, że w roku szkolnym

2017/2018 będzie zorganizowany oddział dwujęzyczny

w Szkole Podstawowej w Tłuchowie

 

TRWA REKRUTACJA DO KLASY VII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

VII – klasa dwujęzyczna ,  planowana liczba uczniów – do 20

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)   

1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:

1) otrzymali promocję do klasy VII;

2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Przepis art. 131 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się. (tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą; wymienione kryteria  mają  jednakową wartość).

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.”

 

Zgodnie z podstawą prawną do klasy dwujęzycznej mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu szkoły podstawowej, w której są oddziały dwujęzyczne.

Terminarz i zasady rekrutacji :

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego

Termin

złożenie deklaracji przystąpienia do testu  predyspozycji językowych  uczniów 

do 14.04.2017r.

test predyspozycji językowych

31 maja 2017r.

 

informacja o  wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych   

od  12 czerwca 2017r.

złożenie świadectwa ukończenia klasy VI w sekretariacie ZS  w Tłuchowie

do 27.06.2017r.

ogłoszenie listy przyjętych do klasy dwujęzycznej na tablicy ogłoszeń w szkole  i w sekretariacie szkoły

do 28.06.2017r.

wniosek  o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (potwierdzenie woli przyjęcia)

do 03.07.2017r.

 

Wymagane dokumenty:
1) deklaracja przystąpienia do testu  predyspozycji językowych  uczniów -załącznik nr 1 ;

2) oryginał świadectwa ukończenia klasy VI; 

3) wypełniony przez ucznia i jego rodziców wniosek o przyjęcie do klasy VII   Szkoły Podstawowej w Tłuchowie – załącznik nr 2

 

 Załącznik nr 1 i 2 można również otrzymać w sekretariacie szkoły.

  • Odwiedziny: 680243
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Sierpień
pnwtsrczptsond
123456
78910111213
14151617Pokaż wydarzenia w dniu 18 sierpnia1920
21222324252627
28293031

Sobota, 2017-08-19

Imieniny: Emilii, Julinana